Nye danske støttebidrag til bekæmpelse af Covid-19 i Irak, Nepal og tre lande på Balkan

Danmark sender nyt bidrag til en række lande til brug for behandling af COVID-19 patienter. Støttebidragene vil bl.a. indeholde 15 respiratorer til Irak og 26 respiratorer til Nepal. 

Regeringen har besluttet at imødekomme anmodninger fra Irak, Nepal, Nordmakedonien, Montenegro og Serbien om donation af værnemidler og medicinsk udstyr i forbindelse med COVID-19 pandemien.

Det forventes, at Danmark kan donere følgende udstyr:

  • Irak modtager respiratorer samt andet medicinsk udstyr. 
  • Nepal modtager respiratorer, medicinsk udstyr og værnemidler.
  • Montenegro, Nordmakedonien og Serbien hjælpes med medicinsk udstyr og værnemidler.

Beslutningen om donationen til de fem lande er truffet af udenrigs-, sundheds- og forsvarsministrene på baggrund af indstilling fra den tværministerielle taskforce for koordination af civile bidrag i internationale sundhedskriser og sker på baggrund af en konkret vurdering af sundhedsfaglige og udenrigspolitiske hensyn. 

Regionerne og Styrelsen for Forsyningssikkerhed har sammen med de danske sundhedsmyndigheder afsøgt muligheden for donation af medicinsk udstyr og værnemidler. Det har resulteret i, at Region Syddanmark donerer 15 respiratorer, mens Region Midtjylland donerer 26 respiratorer og andet medicinsk udstyr. Region Hovedstaden donerer en række essentielt medicinsk udstyr til behandling af COVID-19. Tilsammen betyder det, at det er muligt hjælpe de fem lande med relevant medicinsk udstyr og værnemidler.

Baggrund

Taskforcen består af Udenrigsministeriet, Sundhedsministeriet, Forsvarsministeriet og en række styrelser. Taskforcens mandat er at sikre, at der sker en hurtig, effektiv og korrekt håndtering af anmodninger fra udlandet om civil bistand i sundhedskriser. 

I forbindelse med vurderingen af muligheden for at donere det pågældende udstyr, har det været afgørende, at sundhedsmyndighederne i samarbejde med regionerne har vurderet, at donationerne ikke vil medføre mærkbar belastning af det danske sundhedsvæsen, både hvad angår såvel behandling af patienter med COVID-19 og håndtering af anden akut og planlagt aktivitet i sundhedsvæsenet. 

Da der for dele er udstyret er tale om højteknologisk og komplicerede maskiner, har der været gennemført en tæt sundhedsfaglig og teknisk dialog med modtagerlandene mhp. at sikre, at udstyret kan anvendes af såvel personale, samt at der er de rette tekniske faciliteter. Denne dialog har forløbet effektivt og konstruktivt, hvorfor det er forventningen, at såvel udstyr som værnemidler kan bidrage til håndteringen af COVID-19 i landene. 

Forsvarsministeriet vil sammen med Beredskabsstyrelsen arrangere transporten til de fem lande.

For yderligere information:

Spørgsmål angående dialogen med andre lande: pressevagten@um.dk 
Spørgsmål angående respiratorer, medicinsk udstyr samt sundhedsfaglig spørgsmål: pressevagt@sum.dk 
Spørgsmål angående logistik og transport i forbindelse med donationen: presse@fmn.dk eller brs-ktp-kom@brs.dk 
For yderligere information om værnemidler: sfos@sfos.dk

https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=C1D61CD6-25DD-4D48-B1BE-C002CE6DB094&fbclid=IwAR2wvwqyvMn-sCBR5_qNBdWlOM2dvv7DbYzdmzmQwGHExo9SAa-LJdiC4q8